No. De fet l’aconsellable és operar quan la cataracta NO estigui molt avançada, ja que el risc quirúrgic és menor.

La idea d’esperar al fet que la visió sigui molt reduïda , és un concepte que encara està molt arrelat i que prové que la tècnica quirúrgica que es realitzava amb anterioritat era més agressiva i implicava uns riscos i un percentatge de complicacions molt més elevats que en l’actualitat , per la qual cosa es recomanava als pacients operar-se només quan la seva visió era gairebé nul•la.

Si. Les mosques volants són petites opacitats que es localitzen en l’humor vitri, que és el gel transparent que es troba a l’interior del globus ocular, en contacte amb la retina.

És normal que amb el pas dels anys apareguin mosques volants en el camp visual. Símptomes d’alerta seria l’aparició brusca de múltiples mosques volants, els centelleigs lluminosos associats ( veure “llampecs”) o la pèrdua de visió acompanyant.

En tot cas , el més recomanable en cas d’aparèixer alguna mosca volant és realitzar una completa exploració *oftalmologica , per descartar problemes associats , sobretot a nivell de retina , com a esquinçaments i forats *retinianos o processos *inflamatorios.

Si. Mitjançant cirurgia làser, implantació de lents intracorneals o intraoculars. De totes elles la tècnica més utilitzada i de la qual es té major experiència és la cirurgia sobre el cristal•lí ( cirurgia de cataracta) i l’implant de lents *multifocales.

En tot cas ,abans d’operar-se, el més recomanable és que la vista cansada s’hagi desenvolupat per complet, la qual cosa sol ocórrer cap als 55 anys.

El que aconsello en qualsevol persona que aquest interessada a corregir ,mitjançant cirurgia ,la vista cansada , és realitzar un complet estudi PERSONALITZAT per determinar com és el tractament més adequat.

Si no presenta algun símptoma abans , aconsellem una primera visita amb el oftalmòleg entre els 4 i 5 ANYS D’EDAT. Cal tenir present que la visió es desenvolupa en els primers 7-8 anys de vida, per la qual cosa si el nen té un problema durant aquest període que no és corregit , pot desenvolupar de forma permanent una ambliopia o ULL GANDUL.

Si. Especialment de retina, com el despreniment de retina o el forat macular miòpic. També hi ha més risc de presentar glaucoma o de presentar de forma precoç cataractes.

Per això és recomanable que els pacients amb miopies elevades realitzin amb caràcter anual una revisió completa amb estudi del fons d’ull amb dilatació farmacològica ( gotes per dilatar la pupil•la ).

En cas de presentar símptomes com a visió distorsionada, mosques volants amb o sense centelleigs de llum o pèrdua de visió , cal acudir al oftalmòleg.

Actualment es poden corregir, en la majoria dels pacients , tots els defectes de graduació ( miopia, hipermetropia, astigmatisme i vista cansada ), sempre després d’haver realitzat una acurada valoració de cada pacient.

Cal tenir en compte que alguns d’aquests pacients , especialment els que tenen graduacions més elevades, tenen més problemes a més del defecte refractiu, així que es poden eliminar les dioptries , però no es pot “canviar” el que és l’interior de l’ull. Això es fa molt present en el cas dels miops elevats , que de forma habitual tenen altres problemes associats al de la graduació .

No. Un ull gandul o ambliop apareix per un problema esdevingut en els primers 6-8 anys de vida , quan el sistema visual encara és immadur. Si no ha estat detectat i corregit llavors , la visió quedés afectada i persistirà de forma definitiva en l’edat adulta .

És necessari realitzar una exploració oftalmològica completa , ja que alguns ulls “ganduls”  no ho són realment, sinó que poden ser problemes complexos de graduació no descoberts o tenir altres tipus de malalties.

És una infecció aguda d’una glàndula de Meibomio, que es localitzen en la parpella . El pacient sol explicar dolor , inflamació de la parpella i secrecions purulentes . És una lesió menor de la parpella i que no repercuteix en la visió .

El tractament es basa en l’aplicació de calor seca , pomades antibiótiques i antiinflamatories, antibiòtics orals i en casos de mala evolució pot precisar cirurgia . Depenent de la grandària, localització i evolució s’aplicarà un tractament o un altre.

No. La pressió ocular és completament independent de l’alimentació , al contrari del que succeeix amb la pressió arterial.

Si existeixen alguns fàrmacs , com la cortisona i alguns *ansioliticos o antidepressius, que poden pujar la pressió intraocular. Per aquest motiu, és recomanable consultar amb el seu oftalmòleg els medicaments que prenen i és recomanable revisar la pressió de forma periòdica .

No. El glaucoma engloba un grup de malalties que es caracteritzen per una pèrdua progressiva del camp de visió a causa d’un augment de la pressió ocular .

Els tractaments que disposem en l’actualitat inclouen diversos tipus de fàrmacs ( col•liris ), tractament amb làser i cirurgia en les seves diferents modalitats. Però en qualsevol cas, totes les teràpies tenen com a objectiu MANTENIR LA VISIÓ RESTANT . El que es va perdre amb anterioritat no pot recuperar-se , perquè és a causa d’una atròfia del nervi òptic, que no té capacitat de regeneració.

En edat infantil , un important percentatge d’estrabismes poden corregir-se amb ulleres únicament, associades en ocasions a oclusions ( tapar un ull ). La cirurgia es reserva als casos en què el tractament conservador no funciona.

En l’adult el tractament és bàsicament quirúrgic i se sol realitzar per motius estètics o per visió doble.

NO HEM POGUT RESOLDRE ELS TEUS DUBTES?

Pots contactar amb nosaltres sempre que ho necessitis.

NO HEM POGUT RESOLDRE ELS TEUS DUBTES?

Pots contactar amb nosaltres sempre que ho necessitis.

Cerrar menú