Què és la conjuntivitis?

La conjuntivitis és la inflamació de la conjuntiva, que és la membrana mucosa transparent que recobreix  l’interior de les parpelles i la superfície ocular fins a arribar a la còrnia . En general, es tracta d’una malaltia de curs benigne i autolimitat, que no sol allargar-se més de 3 setmanes, però que pot complicar-se si no es  tracta de forma adequada.

Símptomes

Les manifestacions comunes de les conjuntivitis són l’enrogiment, la sensació de «-sorra-» o d’ algún cos estrany i el llagrimeig abundant.
Altres símptomes serien secrecions purulentes ( conjuntivitis infeccioses),  picor ocular intensa acompanyada de vegades, d’esternuts o rinitis (conjuntivitis al·lèrgiques) o inflor de les parpelles amb ulls molt vermells i llagrimeig  molt intens (conjuntivitis víriques).

 

Per què apareix ?

Existeixen diferents tipus de conjuntivitis , amb diversos  factors que les desencadenen:

 • Conjuntivitis infeccioses, que  són causades per virus o bacteris.
 • Conjuntivitis al·lèrgiques, que apareixen quan els ulls entren en contacte amb algun element o alguna substància a la qual la persona és al·lèrgica . Els factors més freqüents són el pol·len i altres substàncies d’arbres i plantes, els àcars i el  pèl d’animals. Altres causes són l’ús de lents de contacte i l’ús d’alguns col·liris.
 • I altres tipus de conjuntivitis, que  són causades  per traumatismes; per sequedat ocular i, per entrada de cossos estranys: n’hi ha que són per causes físiques (exposició perllongada al sol o altres tipus de radiació com soldadores), per entrada de cos estrany o químiques (clor de les piscines, pintures, etc.).

Es pot prevenir ?

Sí, intentant evitar l’agent que les causa. Si no ha estat possible i apareixen els primers símptomes, el més recomanable és consultar amb l’oftalmòleg.

En les conjuntivitis infeccioses cal tenir present que són contagioses, especialment les víriques;  si vostè o algun membre de la família està afectat , és aconsellable que prengui les següents mesures :

 • Renti  les mans després d’estar en contacte amb la persona afectada de conjuntivitis.
 • No comparteixi tovalloles , coixins ni altres peces de roba .
 • No utilitzi lents de contacte.
 • En el cas dels nens,  no els porti a l’escola en la fase aguda de la malaltia.

Tractament

El tractament varia, com és lògic, en funció de quina sigui la causa que l’hagi produït:

 • Les conjuntivitis víriques no tenen un tractament específic, però  s’han de prende  mesures per pal·liar els símptomes i accelerar el procés de recuperació, com ara aplicar-se  compreses  fredes, col·liris antiinflamatoris o llàgrimes artificials.
 • Les conjuntivitis bacterianes es tracten amb col·liris antibiòtics i amb la neteja freqüent de les secrecions.
 • Les conjuntivitis al·lèrgiques responen bé als col·liris antihistamínics i el tractament es complementa, en alguns casos de la fase aguda, amb  corticoides tòpics.
 • Altres tipus de conjuntivitis es tracten en funció de la causa que les hagi produït.

NO HEM POGUT RESOLDRE ELS TEUS DUBTES?

Pots contactar amb nosaltres sempre que ho necessitis.

Cerrar menú